بزرگراه باقری -- M107

بزرگراه باقری -- M107

بزرگراه باقری -- M107

بزرگراه باقری -- M107

آدرس : بزرگراه باقری - مسیر جنوب به شمال - نبش خیابان 109 - نرسیده به ورودی فلکه اول تهرانپارس
متراژ :  25 متر مربع
ابعادچاپ :  6100 - 410  سانتی متر  -  افقی 
 

0.00