اتوبان تهران کرج -- M108

اتوبان تهران کرج -- M108

اتوبان تهران کرج -- M108

اتوبان تهران کرج -- M108

آدرس : اتوبان تهران کرج - مسیر شرق به غرب - بعد از پل سواره رو آپادانا ( تابلو اول )
متراژ :  77 متر مربع
ابعادچاپ :  1610  480  سانتی متر  -  افقی 
 

0.00