دسته: برچسب:

جنوب به شمال بالاتر از اقدسیه، ضلع جنوبی پارک نیاوران

ارتفاع
310cm
عرض
510cm
مساحت
16m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
G15

جنوب به شمال بالاتر از اقدسیه، ضلع جنوبی پارک نیاوران

محل قرارگیری