رزرو بیلبورد آیت الله صدر قبل از کاوه

جهت
شرق
ارتفاع
490cm
عرض
790cm
مساحت
39m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
D11

بزرگراه آیت ا... صدر، مسیر غرب به شرق، قبل از ورودی بلوار کاوه- شاندیز

محل قرارگیری