دسته: برچسب:
جهت
جنوب
ارتفاع
310cm
عرض
510cm
مساحت
16m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
V1

خیابان ولنجک، ضلع شمال غربی ، تقاطع خیابان سیزدهم

محل قرارگیری