دسته: برچسب:

چمران، شمال به جنوب، خروجی نیایش غرب داخل لچکی

جهت
شمال به جنوب
ارتفاع
460cm
عرض
910cm
مساحت
42m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
E2

چمران، شمال به جنوب، خروجی نیایش غرب داخل لچکی

محل قرارگیری