نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران ۹۸

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران ۹۸ سیزدهمین دوره، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه ۹۸ برگزار می شود. سالن های تحت پوشش: ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۳۵، ۳۸، A38، B38، ۴۰، ۴۱، ۱-۴۴، ۲-۴۴   گروه کالایی: بخش های نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران • […]