شرکت معرفان رسانه پویا

رویدادها

شما اینجا هستید: خانه » رویدادها
سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ۱۴۰۲
سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ۱۴۰۲

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی از تاریخ ۳ الی ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی مادر و کودک تهران ۱۴۰۲
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی مادر و کودک تهران ۱۴۰۲

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک تهران از تاریخ ۳ الی ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

اولین نمایشگاه بین المللی گوهر سنگ ۱۴۰۲
اولین نمایشگاه بین المللی گوهر سنگ ۱۴۰۲

اولین نمایشگاه بین المللی گوهر سنگ ها، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران از تاریخ ۳ الی ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

دومین نمایشگاه رستوران و فست فود تهران ۱۴۰۲
دومین نمایشگاه رستوران و فست فود تهران ۱۴۰۲

دومین نمایشگاه تخصصی رستوران، کترینگ، فست فود، صنایع و تجهیزات وابسته تهران از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران ۱۴۰۲
هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران ۱۴۰۲

هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

اولین نمایشگاه بین المللی ظروف چینی و کریستال ۱۴۰۲
اولین نمایشگاه بین المللی ظروف چینی و کریستال ۱۴۰۲

اولین نمایشگاه بین المللی ظروف چینی، سرامیکی، بلور و کریستال و صنایع وابسته تهران از تاریخ ۱۲ الی ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چوب ۱۴۰۲
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چوب ۱۴۰۲

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چوب از تاریخ ۱۲ الی ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

دومین نمایشگاه بین المللی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران و صنایع وابسته ۱۴۰۲
دومین نمایشگاه بین المللی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران و صنایع وابسته ۱۴۰۲

دومین نمایشگاه بین المللی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران و صنایع وابسته تهران از تاریخ ۲ الی ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

پنجمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند و بازیافت تهران ۱۴۰۲
پنجمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند و بازیافت تهران ۱۴۰۲

پنجمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته تهران از تاریخ ۲ الی ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو و تجدید پذیر  ۱۴۰۲
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو و تجدید پذیر ۱۴۰۲

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو و تجدید پذیر تهران از تاریخ ۲ الی ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن ۱۴۰۲
اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن ۱۴۰۲

اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن تهران از تاریخ ۲ الی ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ۱۴۰۲
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ۱۴۰۲

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران از تاریخ ۲ الی ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بر پا است.