اشتراک بگذارید:

بیلبورد نمایشگاه B11

بیلبورد نمایشگاه B11 - پارکینگ جنوب غربی، جنب بلیط فروشی

 

 

جهت جنوب

ارتفاع 500cm

عرض 900cm

مساحت 45m2

نوع سازه افقی

کد B11

بیلبورد نمایشگاه B11