اشتراک بگذارید:

بیلبورد نمایشگاه B4

بیلبورد نمایشگاه B4 - ضلع شمال پارکینگ جنوبی

جهت جنوب

ارتفاع 400cm

عرض 800cm

مساحت 32m2

نوع سازه افقی

کد B4

بیلبورد نمایشگاه B4