بیلبورد نمایشگاه

جهت
غرب
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B1
عرض
850cm
مساحت
34m2
ارتفاع
400cm

نمایشگاه بین المللی

بیلبورد نمایشگاه B1


محل قرارگیری