بیلبورد نمایشگاه B14

جهت
غرب
عرض
600cm
مساحت
18m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B14
ارتفاع
300cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری