بیلبورد نمایشگاه B2

جهت
جنوب شرق
عرض
700cm
مساحت
24/5m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B2
ارتفاع
350cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری