بیلبورد نمایشگاه B5

جهت
غرب
عرض
600cm
مساحت
18m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B5
ارتفاع
300cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری