رزرو بیلبورد اتوبان همت قبل یادگار

جهت
شرق
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B10
ارتفاع
817cm
عرض
1010cm
مساحت
83m2

بزرگراه همت مسیر شرق به غرب، نرسیده به پل بزرگراه یادگار امام، قبل از پل عابر قوسی

محل قرارگیری