بیلبوردهای نمایشگاهی

اشتراک بگذارید:

بیلبوردهای نمایشگاهی

بیلبوردهای ثابت نمایشگاهی به عنوان شناخته شده ­ترین سازه­های تبلیغات محیطی نمایشگاه بین­ المللی تهران می باشند که با داشتن جایگاه تعریف شده، سایز مشخص و ارتفاع از سطح زمین، به خوبی مورد استقبال مشارکت ­کننده گان نمایشگاه­های گوناگون قرار گرفته است.

از آنجائی که سطح مفید نمایشگاه بین ­المللی تهران برای تبلیغات موثر محیطی بسیار مستعد می باشد بیلبوردها می توانند به عنوان ابزارهای کارا، نیازهای مشتریان در این حوزه را مرتفع کنند. بیلبوردهای متنوعی در جایگاه های مشخص در نمایشگاه وجود دارند که هر کدام بر حسب اقتضای فضای خاص خود دارای زوایا و ابعاد معین هستند که این خود نشانگر دقت و توجه مشارکت­ کننده گان و تبلیغ دهندگان در انتخاب بیلبورد مناسب است تا بتوانند به صورت اثر بخشی مخاطبان خود را به افق مورد نظر شرکت تبلیغ دهنده هدایت کنند. بدیهی است که نقش یک موسسه تبلیغاتی همچون معرفان که بیش از دو دهه از فعالیت تبلیغاتی آن می گذرد در این فرآیند، بسیار پر رنگ خواهد بود زیرا که رضایت مشتریان اولیت این مجموعه است.

نقشه نمایشگاه بین المللی

نقشه نمایشگاه بین المللی