اسپیس بنرها

اشتراک بگذارید:

اسپیس بنرها

بسیاری از نمایشگاه­­ها در طول سال در بخش­های مختلف نمایشگاه برگزار می شوند که گاهی این نمایشگاه­ها تعدادشان در طول یک دوره ۴ روزه یا بیشتر به ۴ نمایشگاه همزمان می رسد. یک اصل اساسی در تبلیغات به ویژه در فضای پر­اهمیتی چون نمایشگاه بین­ المللی تهران، تبلیغات هدفمند با در نظر گرفتن مخاطبان خاص هر حوزه صنعتی یا اقتصادی می باشد. اسپیس بنرها می توانند با ویژگی پرتابل بودن خود به راحتی در محل هایی نصب شوند که بیشتر مورد توجه مشارکت­ کنندگان و مخاطبان می باشد. این سازه­ها امکان نصب در نقاط مختلف نمایشگاه را دارند که با در نظر گرفتن دقت نظر مشتریان این شرکت، می توانند مخاطبان مورد نظر را پوشش دهند. از نظر سازه، مقاومت، زیبائی بصری و امکان جابجائی، این سازه توانسته جای خود را در میان انواع سازه­های تبلیغاتی باز کند و بسیار مورد استقبال مشتریان قرار گیرد.