تبلیغات رادیویی

رادیو نمایشگاه

اشتراک بگذارید:

رادیو نمایشگاه

شاید بسیاری از فعالین اقتصادی و صنعتی از سالهای بسیار دور خاطره شنیدن صدای گویندگان رادیو نمایشگاه بین­ المللی تهران رادر ذهن و یاد خود داشته باشند. صدایی که در فضای باز محوطه نمایشگاه بین­المللی تهران به گوش می رسد و همیشه بسیاری از مشتریان درخواست اکران تبلیغات خود را از طریق این سیستم رادیوئی داشته اند. طی سالهای اخیر بسیاری از سامانه­های این رادیو توسط شرکت معرفان نوسازی و بهینه شده است تا کیفیت خدمات نسبت به گذشته تفاوت محسوسی داشته باشد و کلیه محوطه مورد نظر تحت پوشش خود قرار دهد. با این سامانه تمام بازدید­کنندگان، به محض ورود به محدوده نمایشگاه بین­المللی تهران، می توانند صدای مرکز رادیو نمایشگاه را بشنوند و با توجه به نیاز خود دقت و توجه لازم را به آن داشته باشند.

تبلیغات رادیویی نمایشگاه بین المللی
تبلیغات رادیویی

نقشه رادیو نمایشگاه

تبلیغ رادیو نمایشگاه بین المللی