لمپوست بنرها

اشتراک بگذارید:

لمپوست بنرها

سازه­هایی هستند که چند سالی جایگاه خود را در حوزه تبلیغات بسیار خوب باز کردند به نحوی که می توانستیم در تمامی اتوبان ها و خیابان های عریض شهر تهران اثری از آنها ببینیم. این سازه­ها به صورت عمودی و دو وجه با ابعاد (۱*۳)m در دو سوی یک تیر قابل اکران هستند که جمعاً ۱۲ مترمربع در اختیار مشتریان برای تبلیغات به ازای هر تیر قرار می دهند. این سازه­ ها دیگر در سطح شهر قابل اکران نیستند و به ندرت می توانید آن ها را ببنید که این موضوع خود بهترین مزیت رقابتی برای سازه های لمپوست بنر واقع در پارکینگ نمایشگاه بین­المللی تهران و برخی دیگر از نقاط آن می باشد. وجود این سازه­ها در نمایشگاه از نظر بصری تنوع بسیاری برای مشتریان ایجاد می کند و دست آنها را برای اکران تبلیغات مطابق با استراتژی مورد نظر خود باز می گذارد.