بیلبوردهای اکران شده کنسرت آقای احسان خواجه امیری

بیلبوردهای اکران شده کنسرت آقای احسان خواجه امیری

بیلبوردهای اکران شده کنسرت آقای احسان خواجه امیری

بیلبوردهای اکران شده کنسرت آقای احسان خواجه امیری

اکران‌های این پروژه


بیلبوردهای اکران شده کنسرت آقای احسان خواجه امیری

بیلبورد ضلع جنوب غربی میدان آرژانتین

بیلبوردهای اکران شده کنسرت آقای احسان خواجه امیری

بیلبورد ضلع غربی میدان صنعت - ابتدای بلوار فرحزادی

بیلبوردهای اکران شده کنسرت آقای احسان خواجه امیری

بیلبورد ابتدای خیابان کامرانیه، نبش خیابان بهمن پور، داخل لچکی

بیلبوردهای اکران شده کنسرت آقای احسان خواجه امیری

بیلبورد بزرگراه همت مسیر شرق به غرب، نرسیده به پل بزرگراه یادگار امام، قبل از پل عابر قوسی