دسته: برچسب:

آزادگان، شرق به غرب، بعد از بزرگراه شهید تندگویان، مقابل بازار میوه و تره بار مرکزی

ارتفاع
510cm
عرض
810cm
مساحت
41m2
نوع سازه
عمودی
کد تابلو
F28

آزادگان، شرق به غرب، بعد از بزرگراه شهید تندگویان، مقابل بازار میوه و تره بار مرکزی

محل قرارگیری