دسته: برچسب:

انتهای بلوار نلسون ماندلا(آفریقای شمالی)، نبش خیابان مریم شرقی

ارتفاع
260cm
عرض
310cm
مساحت
15m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
j3

انتهای بلوار نلسون ماندلا(آفریقای شمالی)، نبش خیابان مریم شرقی

محل قرارگیری