دسته: برچسب:

باقری، جنوب به شمال، نبش خیابان 154

جهت
جنوب به شمال
ارتفاع
360cm
عرض
710cm
مساحت
26m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
C15

باقری، جنوب به شمال، نبش خیابان 154

محل قرارگیری