دسته: برچسب:

بلوار شهید اندرزگو، ابتدای خیابان چیذری

ارتفاع
440cm
عرض
360cm
مساحت
16m2
نوع سازه
عمودی
کد تابلو
G1

بلوار شهید اندرزگو، ابتدای خیابان چیذری

محل قرارگیری