رزرو بیلبورد آیت الله رفسنجانی (نیایش ) بعد از چمران در مدرسان

جهت
غرب
ارتفاع
410cm
عرض
1010cm
مساحت
42m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
K11

بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، مسیر غرب به شرق، بعد از خروجی بزرگراه چمران شمال

محل قرارگیری