بزرگراه باقری، مسیر جنوب به شمال، نبش خیابان 109، نرسیده به ورودی فلکه اول تهرانپارس

جهت
جنوب
ارتفاع
410cm
عرض
610cm
مساحت
25m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
C3

بزرگراه باقری، مسیر جنوب به شمال، نبش خیابان 109، نرسیده به ورودی فلکه اول تهرانپارس

محل قرارگیری