بیلبورد ضلع غربی میدان صنعت-ابتدای بلوار فرحزادی

جهت
شرق
ارتفاع
410cm
عرض
795cm
مساحت
33m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
N7

ضلع غربی میدان صنعت-ابتدای بلوار فرحزادی

بیلبورد غربی میدان صنعت


محل قرارگیری