بیلبورد نمایشگاه B16

جهت
شرق
عرض
600cm
مساحت
18m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B16
ارتفاع
300cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری