در ابتدای خیابان یمن

مجاورت پمپ بنزین خیابان ولنجک

حجم رفت و آمد بالا

جهت
جنوب
عرض
1200cm
مساحت
41m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B20
ارتفاع
400cm

ابتدای خیابان یمن (ولنجک)

بیلبورد نمایشگاه B20 این بیلبورد در ابتدای خیابان یمن با در نظر گرفتن حجم رفت و آمد و کیفیت شهروندانی که از آن منطقه عبور می نمایند و مجاورت پمپ بنزین خیابان ولنجک می تواندتاثیر بسزایی در دیده شدن هر چه بهتر برند شرکت تبلیغ دهنده داشته باشد.

اکران تبلیغات محیطی شهری میتواند در یک اقتصاد پویا  رقابتی مانند اقتصاد فعلی ایران موجب حفظ اشتغال زایی و افزایش تولید ناخالص ملی شود.


محل قرارگیری