بزرگراه همت، روبروي سازمان انتقال خون، غرب به شرق

جهت
شمال غرب
ارتفاع
720cm
عرض
1800cm
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B09
مساحت
130m2

بزرگراه همت، روبروي سازمان انتقال خون، غرب به شرق

محل قرارگیری