دسته: برچسب:

بیلبورد چمران بعد از صدا سیما

جهت
شمال غرب
ارتفاع
348cm
عرض
862cm
مساحت
30m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
E9

بزرگراه چمران، مسیر غرب به شرق، بعد از درب ورودی صدا و سیما

محل قرارگیری