بیلبورد میدان هرمز- دور برگردان سمت بلوارایران - وجه پشت

بیلبورد میدان هرمز- دور برگردان سمت بلوارایران - وجه پشت

بیلبورد میدان هرمز- دور برگردان سمت بلوارایران - وجه پشت

جهت

موقعیت اصلی

ارتفاع

ارتفاع 5.2 متر

عرض

عرض 10.2متر

مساحت

مساحت 53متر

نوع سازه

نوع سازه افقی

کد

کد G4

جهت دریافت مشاوره و اطلاع از قیمت‌ها با ما در ارتباط باشید؛ تیم متخصص مشاوره معرفان همراه شماست.

توضیحات

بیلبورد میدان هرمز- دور برگردان سمت بلوارایران - وجه پشت